ଜଳଖିଆରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ କଦଳୀ ଆମ୍ବଲେଟ୍ , ଖାଇବାକୁ ଟେଷ୍ଟି ସହ ଶରୀର ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର

ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବେ। ଆଉ ଘରେ ମା’ ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ପତ୍ନୀ କ’ଣ ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ତାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଥିବେ। ତେବେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚିଲ୍ଲା ଖାଇଥିବେ। ତେବେ ଚିଲ୍ଲା…