ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଚିକେନ ପିଠା …

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ବୋନଲେସ ଚିକେନ, ଲୁଣ, ହଳଦି, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ତେଲ, ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା, ତେଜପତ୍ର, ଅଦା, ରସୁଣ, ପିଆଜ ପେଷ୍ଟ, ଗରମ ମସଲା  ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଥମେ ବଜାରରୁ ବୋନଲେସ ଚିକେନ ଆଣି ତାକୁ ଧୋଇ…