ଦେଶର ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ସିଲେଇ ମେସିନ ଯୋଗାେଇବ ମୋଦି ସରକାର, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ପାେଇବ ଏହି ସୁବିଧାର ଲାଭ

ଦେଶର ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ସରକାର ମାଗଣାରେ ସିଲେଇ ମେସିନ ଯୋଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ ତଥା ଆର୍ଥିକ ରୂପେ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍କିମ ମାନ ପୂର୍ବରୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ।…