ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏବେ ବେସାହାରା ପରିବାର , ଏବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବିଧବା ମା ଉପରେ ପରିବାର ବୋଝ

ସାଲେପୁର(ଶିଶୁ କୃଷ୍ନ ନନ୍ଦ) – ବାପା ଭିକ ମାଗି ପୋଷୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ, କେମିତି ରହିବୁ, କଣ ଖାଇବୁ, ଏବେ ଆମକୁ କିଏ ଆଉ ପୋଷିବ ମା ତ ନିଜେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସେ ବି ଭଲସେ…

error: Content is protected !!