ପୃଥିବୀର ଚାରି ଗୁଣ ଏହି ଗ୍ରହ, ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ଗ୍ରହର ସନ୍ଧାନ …

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ -: ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ରେଡ ଡର୍ଫ୍ ଷ୍ଟାର (Red Drawf Star) ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସୁପର-ଆର୍ଥ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଗ୍ରହର ଏକମାତ୍ର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏହି ଗ୍ରହ ନିଜ ବାସସ୍ଥାନ ଜୋନ୍ ରେ ଏବଂ ବାହାରେ ହିଁ ବୁଲିଥାଏ ।…