ଶନିବାର ପାଇଁ କଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରହ ଶନ୍ତି ରହିବ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଦୀପ ଜଳାଇ ଶନିଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ । ଘରର ଗୁରୁଜନଙ୍କ…