ଘାସ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିରଳ ସାପକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଘାସ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିରଳ ସାପକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏଭଳି ସାପ ଆପଣ ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିବେ । ଦୁନିଆଁରେ ଏମିତି ବି ସାପ ଅଛନ୍ତି, କେବେ ଭାବି ନଥିବେ । ଘାସ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ଜୀବଟି ହେଉଛି…