ଘୋଡା ପ୍ରେମରେ ବାଣୀ, ଶିଖୁଛନ୍ତି ଘୋଡା ଚଢିବା …

‘ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ କରେ ଆସିକି’ରେ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରଶଂସିତ ହେବା ପରେ ବାଣୀ କପୁର ଆଗକୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଥିବା ‘ଶମଶେରା’ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପୂର୍ବ ସଫଳତା ଟପିବାକୁ ସବୁପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ବାଣୀ ଜଣେ ନର୍ତ୍ତକୀ…