ଦାମୀ ଶାଢୀ ବି ଖୁବ୍ କମ ଦରରେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଫର …

ଭୁବନେଶ୍ୱର : ଶାଢ଼ିକୁ ବି ସୁନା ପରି ବ୍ୟବହାର ପରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇପାରିବ । ପୁରୁଣା ଶାଢ଼ିରୁ ମନ ପୂରିଗଲେ ତାହାକୁ ବିକି ଦେଇ ନିଜ ଆଲମିରା ପାଇଁ ଆଣିପାରିିବେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦର ଶାଢ଼ି । ଏଭଳି ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ…