ଆସିଗଲା ଆମ୍ବ ସିଜିନ୍‌, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ବର୍ଫି

ଆମ୍ବ ସିଜନରେ କାହାକୁ ବା ଆମ୍ବ ଖାଇବା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯଦି ଆମ୍ବ ଲଭର, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଢ଼ିଆ ରେସିପି ନେଇ ଆସିଛୁ। ଯାହାକୁ ବନାଇବା ଏକଦମ୍‌ ସହଜ ପୁଣି ଆପଣ ୟାକୁ ବହୁତ କମ୍‌ ସମୟରେ…

error: Content is protected !!