ଷ୍ଟବେରୀ ଚାଷ କରି ସମସ୍ତ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ

ପଦ୍ମପୁର (ଜିତୁ ଦାଶ) -: ବର୍ତମାନ ପ୍ରୟତଃ ଜୁବ ପିଢି ପଢା ସରିବା ପରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଧାଉଁଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ନ୍ଖକ୍ସ ବାପାଙ୍କଠୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଁ ପଢା ସାରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ ଚାଷରେ ମନ ବୋଳାଇଛନ୍ତି ପଦ୍ମପୁର ଜାମଖେର…

error: Content is protected !!