ପୋଲିଷ ସାଜୁଛି ସୁପାରିକିଲର …

ଯାଜପୁର -: ପୋଲିସ ବାବୁ ହିଁ ହତ୍ୟାକାରୀ …! ଖାକିବାବୁଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସାହାସ ପାଇ ଅପରଧି ଅପରାଧ ଘଟାଇବାକୁ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି । ଏ କଥା ସାରା ଯାଜପୁରରେ ପାନ ଦୋକାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚା ଖଟିରେ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା…

error: Content is protected !!